WEB PRIVACY POLICY FI

Yksityisyyssuoja

YLEISTIETOA

Tämä yksityisyyssuojakäytäntö kuvaa tämän FCA Italy S.p.A. -yhtiön ("FCA") omistaman verkkosivuston käyttäjien/vierailijoiden henkilötietojen käsittelytavan.

FCA suojaa kaikkien vierailijoiden yksityisyyden ja henkilötietojen turvallisuuden kansallisten ja eurooppalaisten yksityisyyssuojaa koskevien määräyksien ja käytetyn toimintasäännöstön vaatimusten mukaisesti.

Yksityiskohtaiset tietojen käsittelyä koskevat tiedotukset kuvataan kaikilla tarjottujen yksittäisten palvelujen sivuilla. Kyseiset tiedotteet määrittävät yksittäisten palvelujen tietojen käsittelyä koskevat rajat ja niiden käsittelytavat, joiden perusteella vierailija voi päättää hyväksyvänsä tietojen keräyksen ja niiden käytön.
 

KÄSITELTYJEN TIETOJEN TYYPPI JA KÄSITTELYN TARKOITUS

Verkkosivusto tarjoaa tietoja ja interaktiivisia sisältöjä. Sivustoa käyttäessä voidaan kerätä käyttäjätietoja, tai yleisemmin tietoja vierailijasta, seuraavilla tavoilla:

Navigointitiedot

Tämän verkkosivuston toimintaan liittyvät tietojärjestelmät ja ohjelmistot keräävät normaalin käytön aikana joitakin henkilötietoja, joiden käyttöä säätävät Internetin viestintäprotokollat.

Kyse on tiedoista, joita ei kerätä tunnistettuihin henkilöihin yhdistämistä varten, mutta jotka luonteensa vuoksi mahdollistavat käyttäjien tunnistamisen käsittelyjen ja kolmansien henkilöiden keräämien tietojen yhdistämisen kautta.

Näitä tietoja ovat IP-osoitteet, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, verkkotunnus ja verkkosivustot, joista sivulle siirrytään ja joihin sivulta siirrytään, käyttäjien vierailemien sivujen tiedot, käyttöaika, yksittäisten sivujen vierailuaika, sisäisen reitin analyysi ja muut käyttöjärjestelmän ja käyttäjän tietoteknisen järjestelmän asetukset.

Kyseiset tekniset/tietotekniset tiedot kerätään ja niitä käytetään yhteisesti ja nimettömästi vain seuraaviin tarkoituksiin:

1. palvelun laadun parantaminen ja verkkosivuston toiminnan optimointi;

2. käyttäjän käyttäytymisen ymmärtäminen verkkoviestinnän parantamiseksi;

3. verkkosivuston käyttöä koskevien tilastotietojen laatiminen.

 

Paikannustiedot

Jos käyttäjä on ensin hyväksynyt toiminnon, verkkosivusto voi lähettää laitteen paikannustiedot, ei jatkuvasti, käyttäjän pyytämien palvelujen tarjoamiseen.

 

Käyttäjä/vierailijan vapaaehtoisesti antamat tiedot

Tämä koskee henkilötietoja, jotka käyttäjä/vierailija antaa vapaaehtoisesti verkkosivulla vastaavan tiedotteen lukemisen jälkeen valitsemiensa palvelujen käyttämiseksi.

"Opt-In" ja "Opt-Out" -käytännöt: kaikissa tapauksissa ennen tietyn palvelun aktivoimista annetaan asianmukainen tiedotus ja tarvittaessa pyydetään lupa henkilötietojen käsittelyyn. Kyseinen lupa voidaan peruuttaa milloin tahansa, jolloin vastaavaa palvelua ei voida enää käyttää.

Erityiset tiedotukset annetaan tai ne näkyvät sivuston pyydettyjä palveluita vastaavilla sivuilla.


Alaikäisten tiedot
FCA ei salli alle 18-vuotiaiden henkilötietojen käsittelyä.
 

KÄSITTELYTAVAT

Tiedot käsitellään automatisoituja järjestelmiä (esim. elektronisia järjestelmiä ja tukijärjestelmiä) käyttäen ja/tai manuaalisesti (esim. paperilla olevia tietoja käyttäen) ainoastaan vaaditun ajan tietojen keräyksen tarkoituksen mukaan ja joka tapauksessa noudattaen voimassa olevia asianmukaisia määräyksiä.
 

TEKNIIKAT

Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä evästekäytännön sääntöjen mukaisesti.

Verkkojäljitteet, tyhjät GIF-kuvat, sivutunnisteet ja web bugs

Nämä ovat kaikki termejä, jotka kuvaavat erityisiä sivustojemme käyttämiä tekniikoita, jotka auttavat ymmärtämään ja analysoimaan miten sivustoja käytetään ja parantamaan niitä. Niitä voidaan käyttää mainosviestien lähettämiseen sivuilta, joilla on vierailtu.

Verkkojäljite (tai vastaava) on pieni läpinäkyvä kuva, joka on liitetty verkkosivulle tai sähköpostiviestiin. Sitä käytetään yhdessä evästeen kanssa ja kun sivusto tai sähköposti haetaan näyttöön, se lähettää tietoja kuten IP-osoite, laitteen tyyppi sekä maantieteellinen alue.

Ne ovat osa verkkosivustoa eikä niitä voida eliminoida, mutta ne voidaan tehdä käyttökelvottomiksi poistamalla käytöstä niiden asettamat evästeet.

 

Javascript

Tekniikka, jota voidaan käyttää verkkopalvelimien lokitiedostojen suoran analysoinnin sijaan. Koostuu navigointitietojen keräämisestä ja käsittelystä html-sivujen sisällä olevaa erityistä JavaScript-koodia käyttäen.
 

HENKILÖT, JOTKA PÄÄSEVÄT TIETOIHIN KÄSIKSI

Henkilötietoja voivat käsitellä muut osapuolet, jotka toimivat määrättyjen sopimusehtojen mukaisesti FCA:n puolesta EU-maissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa Italian lakiasetuksen 196/2003 pykälien 43 ja 44 kohdan b) puitteissa ja rajoissa.

Henkilötietosi voidaan välittää kolmansille osapuolille lainsäädännön täyttämiseksi, ts. julkisten viranomaisten pyynnöstä oikeudellisiin toimiin.
 

LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUILLE

Sivustolta voidaan päästä muille verkkosivuille, tämä mahdollisuus on merkitty selkeästi, jolloin käyttäjä tietää poistuvansa sivustolta. Käyttäjää/vierailijaa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että kyseiset verkkosivut eivät ole FCA-yhtiön omaisuutta eivätkä sen vastuulla, sillä kyseisiä verkkosivuja ylläpitävät toiset yhtiöt ja/tai organisaatiot, joiden yksityisyyssuoja on tarkistettava ja mahdollisesti hyväksyttävä.

FCA ei täten ota vastuuta mahdollisesta henkilötietojen pyynnöstä ja/tai niiden välittämisestä kolmansille osapuolille.
 

KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

Henkilöt, joita henkilötiedot koskevat, voivat milloin tahansa vahvistaa tietojen olemassaolon ja pyytää näkemään niiden sisällön ja alkuperän, tarkistaa niiden oikeellisuuden tai pyytää niiden täydentämistä tai päivitystä tai korjaamista (pykälä 7, lakiasetus 196/03).

Yllä mainitun pykälän mukaisesti käyttäjällä on oikeus pyytää täydellinen ja päivitetty luettelo tietojen käsittelystä vastuussa olevista henkilöistä, pyytää tietojen peruuttamista, niiden muuttamista nimettömiksi tai käsiteltyjen tietojen käytön estämistä sen rikkoessa lakia tai joka tapauksessa kieltää niiden käyttö perustellun syyn vuoksi.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi ja jos edellä mainittuihin tietoihin liittyy ongelmia tai niistä halutaan lisätietoja, ota yhteyttä FCA Italy S.P.A:han. - Customer Experience & CRM - Ufficio Privacy - C.so Agnelli 200 - 10135 Torino.
 

YKSITYISYYSSUOJAN MUUTOKSET

Tämä yksityisyyssuoja määrää käyttäjien/vierailijoiden verkkosivuston käytön aikana antamien henkilötietojen käsittelytavat. Muutoksien tekeminen voi olla tarpeen, jos asiaankuuluvia uusia lakimääräyksiä tulee voimaan ja kun käyttäjän palveluja päivitetään. Yksityisyyssuojaamme voidaan täten tehdä muutoksia ja pyydämme käyttäjää/vierailijaa tarkistamaan yksityisyyssuoja säännöllisesti tältä sivulta.

 

Pvm