•  

Μεταβείτε στην ενότητα ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth και τις διαθέσιμες ενημερώσεις. Πατήστε εδώ